Dodacie podmienky

Doba spracovania

Pri všetkých produktoch je doba spracovania uvedená v elektronickom obchode. V prípade digitálnej alebo veľkoformátovej tlače je doba spracovania spravidla 1 pracovný deň. V prípade ofsetovej tlače je doba spracovania 3-5 dní.
Pri objednávkach reliziovaných pomocou tlače, ako náhle objednávka obsahuje dva a viac rôznych produktov (letáky, plagáty, vizitky, knihy...), sa doby spracovania nespočítajú, ale vyberie sa produkt s najdlhšou dobou spracovania a k tejto sa pripočítajú 3 pracovné dni. Upozorňujeme na to, že doba spracovania sa začína počítať od nasledujúceho pracovného dňa po dni prijatia objednávky ako aj kompletného a bezchybného tlačového podkladu.

Objednávky na hotové výrobky vybavujeme priebežne v poradí, v akom sú doručené.

Dodacia lehota

K vypočítanej dobe spracovania pripočítate dni pre doručenie doručovacou spoločnosťou.

Upozornenie!

Vo výnimočných prípadoch (napr. revízia, údržba či oprava výrobných strojov, prestoje spôsobené čakaním na náhradné diely, nadmerný nepredpokladaný objem objednávok v rámci rôznych akcií) môže nastať predĺženie uvedenej orientačnej doby spracovania. Výkony doručovacích spoločností na doručenie zásielok nie sme schopní ovplyvniť. Oneskorené dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady alebo zľavy.