Jednostranný leták A7, 4+0, 130g

Jednostranný farebný leták A7 (74 x 105 mm) vytlačený na papieri 130g natieraná krieda lesklá.

množstvo
Cena za kus
Celková cena
Digitálna tlač
10 ks
cena za kus 0,216
celková suma 2,15 € / 1,79 €
20 ks
cena za kus 0,18
celková suma 3,65 € / 3,04 €
30 ks
cena za kus 0,126
celková suma 3,65 € / 3,04 €
40 ks
cena za kus 0,126
celková suma 5,15 € / 4,29 €
50 ks
cena za kus 0,135
celková suma 6,65 € / 5,54 €
100 ks
cena za kus 0,072
celková suma 7,37 € / 6,14 €
200 ks
cena za kus 0,063
celková suma 11,73 € / 9,77 €
300 ks
cena za kus 0,054
celková suma 16,84 € / 14,03 €
400 ks
cena za kus 0,045
celková suma 19,25 € / 16,04 €
500 ks
cena za kus 0,045
celková suma 24,46 € / 20,39 €
600 ks
cena za kus 0,045
celková suma 28,93 € / 24,11 €
Ofsetová tlač
500 ks
cena za kus 0,189
celková suma 93,37 € / 77,81 €
600 ks
cena za kus 0,153
celková suma 93,57 € / 77,98 €
700 ks
cena za kus 0,135
celková suma 93,82 € / 78,18 €
800 ks
cena za kus 0,117
celková suma 94,01 € / 78,34 €
900 ks
cena za kus 0,108
celková suma 94,28 € / 78,57 €
1000 ks
cena za kus 0,099
celková suma 94,50 € / 78,75 €
2000 ks
cena za kus 0,045
celková suma 96,77 € / 80,64 €
3000 ks
cena za kus 0,036
celková suma 98,82 € / 82,35 €

Jednostranný leták A7, 4+0, 130g

Jednostranný farebný leták A7 (74 x 105 mm) vytlačený na papieri 130g natieraná krieda lesklá.