Jednostranný leták A7, 4+0, 130g

Jednostranný farebný leták A7 (74 x 105 mm) vytlačený na papieri 130g natieraná krieda lesklá.

množstvo
Cena za kus
Celková cena
Digitálna tlač
10 ks
cena za kus 0,24
celková suma 2,39 € / 1,99 €
20 ks
cena za kus 0,20
celková suma 4,05 € / 3,38 €
30 ks
cena za kus 0,14
celková suma 4,05 € / 3,38 €
40 ks
cena za kus 0,14
celková suma 5,72 € / 4,77 €
50 ks
cena za kus 0,15
celková suma 7,39 € / 6,16 €
100 ks
cena za kus 0,08
celková suma 8,19 € / 6,83 €
200 ks
cena za kus 0,07
celková suma 13,03 € / 10,86 €
300 ks
cena za kus 0,06
celková suma 18,71 € / 15,59 €
400 ks
cena za kus 0,05
celková suma 21,39 € / 17,83 €
500 ks
cena za kus 0,05
celková suma 27,18 € / 22,65 €
600 ks
cena za kus 0,05
celková suma 32,14 € / 26,78 €
Ofsetová tlač
500 ks
cena za kus 0,21
celková suma 103,74 € / 86,45 €
600 ks
cena za kus 0,17
celková suma 103,97 € / 86,64 €
700 ks
cena za kus 0,15
celková suma 104,24 € / 86,87 €
800 ks
cena za kus 0,13
celková suma 104,45 € / 87,04 €
900 ks
cena za kus 0,12
celková suma 104,76 € / 87,30 €
1000 ks
cena za kus 0,11
celková suma 105,00 € / 87,50 €
2000 ks
cena za kus 0,05
celková suma 107,52 € / 89,60 €
3000 ks
cena za kus 0,04
celková suma 109,80 € / 91,50 €

Jednostranný leták A7, 4+0, 130g

Jednostranný farebný leták A7 (74 x 105 mm) vytlačený na papieri 130g natieraná krieda lesklá.