• Úvod
  • >>
  • PREDAJ KNÍH
  • >>
  • Stanislav Mičev kolektív: Slovenské národné povstanie 1944

Stanislav Mičev kolektív: Slovenské národné povstanie 1944

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici touto publikáciou spláca dlhoročný dlh voči účastníkom Povstania i širokej verejnosti.

Výrobca:
DALI-BB, s.r.o.
Obj. čislo:
9788097023836

33 € s DPH 30 € bez DPH

+ -

Stanislav Mičev kolektív: Slovenské národné povstanie 1944

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici touto publikáciou spláca dlhoročný dlh voči účastníkom Povstania i širokej verejnosti. Pri jej realizácii sme oslovili historikov z najvýznamnejších slovenských inštitúcií zaoberajúcich sa slovenskými dejinami v rokoch 1939-1945. Spoločne s historikmi Múzea SNP sa na realizácii publikácie podieľali historici Vojenského historického ústavu Bratislava, Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Bratislava, Slovenskej národnej knižnice Martin a Univerzity Mateja Bella Banská Bystrica.

Snahou autorov publikácie bolo vo svetle najnovších vedeckých poznatkov a bez ideologických nánosov podať objektívny pohľad na slovenskú spoločnosť v rokoch 1939-1945 so zameraním na vyvrcholenie protifašistického hnutia v Slovenskom národnom povstaní. Robíme tak s presvedčením, že publikácia pomôže hlavne laickej verejnosti pochopiť dejinné súvislosti vedúce k tomuto významnému historickému vystúpeniu slovenského národa a stane sa vhodnou pomôckou pre učiteľov dejepisu pri výklade slovenských dejín 20. storočia.
Za autorov Stanislav Mičev riaditeľ Múzea SNP, Banská Bystrica

formát: B4 (350 x 250 x 22 mm)
väzba: pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 208
rok vydania: 2009