Vladimír Sklenka: Radvaň

Monografia je určená pre všetky inštitúcie, ktoré sa zaoberajú históriou, ako aj pre čitateľov, ktorí sa chcú dozvedieť o Radvani a jej priľahlých oblastiach čo najviac.

Obj. čislo:
4

50,00 € s DPH 41,67 € bez DPH

+ -

Vladimír Sklenka: Radvaň

Rozsiahla monografia Radvaň zachytáva dlhodobú históriu od začiatku jej osídľovania až po súčasnosť. Opisuje prírodné pomery, stredovekú Radvaň, jednotlivé rody, samosprávu, cechy a významných cechmajstrov, cirkevné dejiny, školstvo, architektúru.

Kniha je doplnená dobovými dokumentmi, mapami a fotografiami, z ktorých môžeme dôkladnejšie vnímať atmosféru mestečka, vžiť sa a precítiť osudy jeho významných osobností, vnoriť sa do ich spôsobu života.
Neodmysliteľnou súčasťou Radvane do dnešných dní je Radvanský jarmok. Autor zachytáva jeho vznik, vývoj a význam pre obyvateľov.

Monografia je určená pre všetky inštitúcie, ktoré sa zaoberajú históriou, vysoké, stredné, základné školy, ale aj pre obyvateľov, ktorí sa chcú dozvedieť o Radvani a jej priľahlých oblastiach čo najviac.

formát: 255 x 340 mm
väzba: pevná knižná väzba (V8)
počet strán: 264
rok vydania: 2014