Názov:
DALI-BB, s.r.o.

Sídlo:
Krátka 17, 974 05 Banská Bystrica

Prevádzka:
Jilemnického 7, 974 04 Banská Bystrica

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
vložka č. 6788/S odd. Sro
IČO: 36045144
IČ DPH: SK2020088972

kontaktny formular tlacime online
verify

* Tento údaj je povinný