Všetko o papieri

Všetko o papieri

Tlačovina môže byť akýkoľvek polygrafický výrobok: 

 • letáky (prezentačné, informačné, propagačné, produktové, príbalové, reklamné)
 • plagáty (reklamné, produktové, osobné, dizajnové, interiérové, exteriérové)
 • brožúry, katalógy (firemné, prezentačné, výročné správy, produktové, informačné)
 • noviny (obecné, mestské, regionálne, firemné, školské, divadelné)
 • časopisy (odborné, detské, tématické, reklamné)
 • knihy 

 

Podľa spôsobu potlače papiera a jeho využitia/účelu sa delí do viacerých skupín:

Nenatieraný papier

 • bezdrevný ofset (biely, žltý) - vhodný pre farebné i čiernobiele tlačoviny
 • volumenový papier (biely, žltý) - vhodný len na čiernobielu tlač
 • recyklovaný papier (prírodný, farebný) 

Natieraný papier

 • jednostranne natieraný (lesklý, matný) - vhodný na farebné aj čiernobiele publikácie, pričom natieraná strana sa farebne potláča a nenatieraná strana je vhodná písanie 
 • obojstranne natieraný (lesklý, matný) - vhodný pre farebné aj čiernobiele tlačoviny

Špeciálne papiere: samolepiace, samoprepisové, kreatívne, ručne vyrábané

Poznáte rozmery všetkých bežne dostupných formátov?

Štandardné formáty tlačovín udávané vzorcom šírka x výška sú nasledovné: 
A – formáty     B – formáty     C – formáty

A0 – 841×1189 mm   B0 – 1000×1414 mm   C0 – 917×1297 mm
A1 – 594×841 mm     B1 – 707×1000 mm     C1 – 648×917 mm
A2 – 420×594 mm     B2 – 500×707 mm       C2 – 458×648 mm
A3 – 297×420 mm     B3 – 353×500 mm       C3 – 324×458 mm
A4 – 210×297 mm     B4 – 250×353 mm       C4 – 229×324 mm
A5 – 148×210 mm     B5 – 176×250 mm       C5 – 162×229 mm
A6 – 105×148 mm     B6 – 125×176 mm       C6 – 114×162 mm
A7 – 74×105 mm       B7 – 88×125 mm          C7 – 81×114 mm
A8 – 52×74 mm         B8 – 62×88 mm            C8 – 57×81 mm

Na váhe záleží

Gramáž papiera je vyjadrená plošnou hmotnosťou 1 m² papiera a je vyjadrená  v gramoch na m².

Zvoľte správny počet farieb
Štandardné označovanie farebnosti jednostranných a obojstranných tlačovín je jednoduché. Číslo pred lomítkom uvádza počet farieb na prednej strane tlačoviny, za lomítkom sa uvádza počet farieb zadnej strany.

Príklady z praxe:
4/4 - plnofarebná tlač z oboch strán
4/0 - plnofarebná tlač z jednej strany, druhá ostáva nepotlačená

1/1 - jednofarebná tlač z oboch strán
1/0 – jednofarebná potlač z jednej strany, druhá ostáva nepotlačená
3/0 - prvá strana potlačená tromi farbami, druhá ostáva nepotlačená
3/3 – trojfarebná potlač z oboch strán

5/4 – prvá strana s plnofarebnou potlačou navyše s pridanou ďalšou farbou, druhá strana plnofarebná potlač

Biely papier na tlač.
Tlač na farebné papiere A4.
Tlač na špeciálne papiere.
Poznáme výhody aj nevýhody tlače na farebné papiere.
Tlač na kreatívne papiere.