Musíte vedieť pred objednaním

Odporúčané formáty tlačových dát

 • Pri tlačových dokumentoch je ideálna voľba: subor vo formáte PDF v tlačovej kvalite.
 • Súbor v tlačovej kvalite obsahuje: rozlíšenie obrázkov 300 dpi, fonty vložené v dokumente (alebo rozkrivkované), spadávky (presahy) a orezové značky, farby CMYK.
 • Pri tlači obrázkov a fotografií bez textu môžete použit obrázkové súbory v bežných formátoch ako napr: jpg, png, tif
 • Za tlačový súbor sa nepovažujú dokumenty: Word, Open office, Libre office alebo Corel draw !!!

 

Kvalita obrázkov, rozlíšenie, dpi

 • Pre plnú kvalitu tlače je potrebné aby obrázky mali 300 dpi pri veľkosti 1:1 v tlačovom dokumente (okrem podkladov pre veľkoformátovú tlačiareň).
 • Môžeme tlačiť aj obrázky s nižším rozlíšením ako 300 dpi. Kvalita je zavislá od dpi, formátu súboru, použitej kompresie ako aj kresby na fotke.
 • Nekvalitné obrázky s nižším rozlíšením alebo prehnanou kompresiou nemôžu byť predmetom reklamácie.

 

Označovanie súborov v prípade že na objednávke je viacero produktov

 • V prípade viacerých položiek v objednávke musia byť súbory riadne označené aby nedochádzalo k zámene medzi objednanými produktami a dodanými súbormi.
 • V prípade objednania viacerých druhov vizitiek v jednej objednanej položke, musia byť súbory označené aj počtom vytlačených kusov.
 • V pripade obojstrannej tlače ak sa produkt má skladať alebo jednostranne upravovať (napr. laminovaním), musí byť označená titulná strana alebo strana ktorá sa má ďalej upravovať

 

Farebnosť produktov

 • V prípade že je produkt realizovaný farebnou aj čiernobielou tlačou (napríklad kniha), musa byť v tlačovom dokumente jednotlivé strany prevedené do farebnosti v akej sa budú tlačiť. Ak to tak nie je a majú byť niektoré farebné strany tlačené ako čiernobiele, musí to byť vyšpecifikované ešte pred samotnou tlačou.

 

AK MÁTE OTÁZKY, ALEBO SI CHCETE OVERIŤ INFORMÁCIE, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ. RADI VÁM PORADÍME.

KONTAKTNÝ FORMULÁR